Recent Comments

Viimati lisatud

30 märki, mille järgi manipulaatorit ära tunda.

Katkend Isabelle Nazare-Aga raamatust "Manipulaatorid on meie seas"

01. Ta süüdistab teisi kõiges, mis puudutab peret, sõprust, armastust ja professionaalseid võimeid.

02. Ta vabastab end kogu vastutusest, pannes selle teiste õlgadele.

03. Ta ei väljenda selgelt ja kindlalt oma tahtmisi, vajadusi, tundeid ega arvamusi.

04. Väga sageli vastab ta umbmääraselt

05. Ta vahetab sageli arvamust, hoiakut, tundeid vastavalt situatsioonile ja isikutele, kellega ta koos on.

06. Ta viitab täiesti loogiliselt põhjustele, et varjata oma taotlusi

07. Ta annab teistele tunda, et nad peavad olema täiuslikud, et nad ei tohi kunagi meelt muuta, et nad peavad kõike teadma ja vastama otsekohe küsimustele ja tahtmistele.

08. Ta paneb kahtluse alla teiste oskused, komptententsi, personaalsuse: ta kritiseerib ilma seda välja näitamata, alaväärtustab ja mõistab kohut.

09. Oma soovidest annab ta läbi teiste teada.

10. Ta tekitab lahkhelisid ja annab maad kahtlustele, lahutab inimesi selleks, et paremini valitseda.

11. Ta oskab ohvrit mängida, selleks et kaastunnet äratada.

12. Teda ei huvita teiste soovid, isegi, kui ta kinnitab, et tegeleb sellega.

13. Ta kasutab teiste moraalseid põhimõtteid selleks, et oma vajadusi rahuldada.

14. Ta ähvardab varjatul moel või kasutab avalikult väljapressimist.

15. Ta vahetab teemat jutuajamise jooksul.

16. Ta väldib jutuajamisi ja koosolekuid.

17. Ta panustab teiste saamatuste peale ja paneb teisi uskuma oma üleolekus.

18. Ta valetab.

19. Ta kasutab valet, et teada saada tõtt.

20. Ta on egotsentriline.

21. Ta võib olla armukade.

22. Ta ei kannata kriitikat ja eitab tõendeid.

23. Ta ei võta arvesse teiste õigusi, vajadusi ja soove.

24. Ta kasutab selleks sageli viimast hetke, et anda käsklusi või panna teisi liikuma.

25. Tema kõne näib täiesti loogiline ja selge samal ajal, kui tema hoiak annab tunnistust vastupidisest skeemist.

26. Ta meelitab teid, et teile meeldida, ta teeb kingitusi, hakkab korraga teie eest hoolitsema.

27. Ta paneb teid end halvasti tundma, te ei tunne ennast enam vabana.

28. Ta on täiesti komptetentne, et viia täide oma isiklikud eesmärgid, seda kõike teiste arvel.

29. Ta paneb teid tegema asju, mida te tõenäoliselt ei oleks teinud oma isiklikul algatusel.

30. Temast räägitakse tihti, isegi kui ta ise kohal ei viibi

Manipulaatorite lemmikvõte on panna teisi end süüd tundma

Nii nagu süütunne on täiesti loomulik tunne, kasutab manipulaator seda, et täide viia oma tahtmisi. Ent me võime end tunda süüdi ainult siis, kui me tahame end süüdi tunda.
Manipulaator kasutab järgmisi lauseid, selliseid nagu " Kui..."
- Sa muudad mu õnnetuks, kui sa seda teed
- See on sinu süü, kui...
- Sa ärritad mind: sina ajasid mu närvi! Sa oled kõiges süüdi!

Kuidas end vabastada sellisest isikust? 
 
Kõige tähtsam on enesele teadvustamine, millise inimesega tegu on. Ühel teatud hetkel tuleb tahes- tahtmata vaadata asju nii nagu nad on ja tulla välja illusioonist, mis teid juhtida tahab. Seega anda endale täielikult aru sõltuvusest, haavadest ja sellest mis teid seob selle isikuga.
Eneseusk ja hea enesehinnang on esmased ja vajalikud võtmed, et te saaksite end uuesti üles ehitada, manipulaator, tema on tegelikult palju õrnem, kui te seda arvate ja teie lahkumine võib tühistada tema eneseeksistentsi.
Sellegipoolest, kui te tunnete, et te ei ole piisavalt tugev, et teil ei ole piisavalt julgust, laske ennast aidata, sest vastasel juhul olete te hea ja lihtne saak teistele manipulaatoritele, kes teid ümbritsevad.

Kommentaare ei ole