Recent Comments

Viimati lisatud

Uuringud näitavad, et esmasündinud on targemad ning edukamad.

Kui sa oled pere teine või kolmas laps, siis ei ole sa kindlasti järgnevaga nõus aga teaduslike
uuringutega on tõestatud, et esmasündinud on targemad ja edukamad, kui pere nooremad lapsed.

Edinghburghi ülikooli majandusteadlaste poolt läbi viidud uuringute järgi selgus, et vanematel lastel on parem mõtlemisoskus ja kõrgem IQ, kui nende noorematel vendadel-õdedel.

Teadlased eeldavad, et see vahe võib tulla sellest, et vanemaid lapsi kasvatatakse, õpetatakse, rakendatakse rohkem juba maast-madalast saadik. See ei tähenda, et vanemad lapsed saaksid rohkem armastust oma vanemate poolt, vaid neile antakse rohkem kohustusi, mis nõuavad mõtlemist ja arutamist, kui teistele pere lastele. Tihti on peredes nii, et esmasündinud ainukeste lastena saavad rohkem vanemate tähelepanu ja korraliku kasvatuse koos kõikide piirangute ja keeldudega, samal ajal kui nooremate laste suhtes ollakse tihti leebemad.

Uuring viidi läbi 5000 kuni 14-aastaste laste peal võttes arvesse pere sotsiaalse olukorra ja heaolu.

Esmasündinute testi tulemused olid kõrgemad ja paremad. See tähendab ka, et esmasündinutel on tihti paremad šansid parema hariduse ja töökoha saamiseks.

Niisiis, surve, mida pere vanem laps peab tundma, määrab suuresti tema eluks vajaliku edukuse. 


Kommentaare ei ole