Recent Comments

Viimati lisatud

Tõestatud: lastelaste hoidmine pikendab vanavanemate elu

Vanavanemad on hindamatu kingitus, kes jätavad endast alati sooja mälestuse lastelaste südamesse. Tihti on just vanavanemad laste esimesteks sõpradeks, kes neid juhatavad elus ja oskavad paremini ära kuulata, kui vanemad ise. Läbi lastelaste elavad vanavanemad omaenda lapsepõlve teist korda läbi. Ja selgub, et lastelaste hoidmine pikendab ka vanavanemate elu.


2016. aastal läbi viidud uuringu järgi, mis avaldati teaduslikus ajakirjas Evolution and Human Behavior, tõestasid teadlased, et just lastelaste hoidmine pikendab vanavanemate elu.

Põhjustena toodi välja see, et lastelaste hoidmine hoiab vanavanemaid füüsiliselt aktiivsetena ja omab stressi alandavat toimet. Samas liigne koormus jälle võib enesega kaasa tuua negatiivset mõju vanavanemate tervisele.

Samuti on täheldatud negatiivset toimet tervisele nende inimeste juures, kellel puudub igasugune kontakt oma lastelastega.

Teine hea toime lastelaste hoidmise juures on sotsiaalne suhtlemine, mis aitab hoida aju hea tervise juures. Ka laste jaoks on vanavanematega koos viibimine kasulik, tagades neile turvatunnet ja emotsionaalset tuge.


Kommentaare ei ole